Gratis hoortest aanvragen bij dichtsbijzijnde HoorProfs Audicien

Maak een keuze uit onderstaande HoorProfs audiciens.


Alle velden zijn verplicht om in te vullen.


Na ontvangst van het formulier neemt deze HoorProfs audicien contact met je op! Natuurlijk mag je meerdere hoortoestellen uitproberen. Je zit nergens aan vast!

 

Vergoeding hoortoestellen 2017

Vergoedingssysteem
Sinds 1 januari 2013 is in de zorgverzekeringswet het vergoedingssysteem voor hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen veranderd. In het nieuwe vergoedingssysteem wordt een hoortoestel voorgeschreven volgens het protocol Hoorzorg dat is vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland.

Vaste eigen bijdrage van 25%
Als je een hoortoestel kiest uit de functiecategorie die voor jou is vastgesteld door de audicien, betalen volwassenen een vaste eigen bijdrage van 25% van het bedrag dat door je verzekeraar is bepaald. De HoorProfs audicien kan je informeren over de hoogte van dit bedrag. Dit is namelijk per zorgverzekeraar verschillend.

Verminderd horen
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je een gehoorverlies van minimaal 35 decibel (dB) hebben aan tenminste één oor.

Heb je vragen over het vergoedingssysteem?
HoorProfs geeft hieronder antwoord op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op je vraag hier niet bij, loop dan gerust eens binnen bij de HoorProfs vakaudicien om de vergoedingsmogelijkheden voor je persoonlijke situatie inzichtelijk te krijgen.

Waarom is het vergoedingssysteem gewijzigd?
De verandering in de vergoeding van hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen is het gevolg van een verandering in de vergoeding van alle hulpmiddelen in de zorg. Deze verandering is al begonnen in 2005, auditieve zorg is de laatste zorgsoort die nu overgaat naar het systeem van functiegericht voorschrijven. Zorgverzekeraars hebben hierbij bepaald dat een klant niet meer zelf een hoortoestel kiest maar dat aan de hand van een protocol wordt vastgesteld welke categorie van hoortoestellen volgens hen het meest passend is voor uw zorgvraag.

Hoe werkt het functiegericht voorschrijven?
Als je het idee hebt dat je minder goed hoort of je hebt al één of twee hoortoestellen maar deze voldoen niet meer voor jou, dan kun je een afspraak maken bij een HoorProfs audicien. Je doorloopt vervolgens een aantal stappen, waarna de audicien samen met jou de keuze van het hoortoestel bepaalt. Het uitgangspunt van zorgverzekeraars is dat het hoortoestel moet aansluiten op de zorgvraag, niet meer en niet minder. Ofwel een eenvoudige oplossing waar het kan, een complexe oplossing waar het nodig is. Maar de inhoud van de oplossing en dus merk en type hoortoestel kan per verzekeraar verschillen. De audicien informeert je hier graag over.

Heb ik nog keuzevrijheid?
Bij vergoeding door zorgverzekeraars is je keuze beperkt tot een aantal hoortoestellen per categorie. Afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent is het mogelijk om een toestel uit een andere (duurdere) categorie te kiezen en zelf het verschil bij te betalen. Je hebt dus keuze, maar niet altijd volledige keuzevrijheid.

Zelf kopen = zelf bepalen
Uiteraard heb je volledige keuzevrijheid en bent je niet gehouden aan een categorie indien je jouw hoortoestel zelf aanschaft. U kunt dan volledig zelf je merk en type hoortoestel kiezen. De audicien zal dan samen met jou een hoortoestel selecteren en je informeren over de kosten hiervan. In een aantal gevallen kun je de nota alsnog indienen bij je zorgverzekeraar en verzoeken om vergoeding. Of jouw zorgverzekeraar de kosten of een gedeelte van de kosten vergoed, hangt af van de polisvoorwaarden. Tevens zijn de kosten van hulpmiddelen, waaronder hoortoestellen waarschijnlijk ook in 2016 fiscaal aftrekbaar. Hierdoor is het soms aantrekkelijker om gebruik te maken van de fiscale regeling in combinatie met absolute keuzevrijheid.

Hoe komt de keuze tot stand?
Zorgverzekeraars hebben een protocol ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat de hoortoestelselectie op objectieve en onafhankelijke wijze tot stand komt. Het protocol schrijft voor dat er naast een audiometrische test een aantal aspecten van de gehoorbeperking in kaart moeten worden gebracht. Deze aspecten worden in kaart gebracht met behulp van een vragenlijst.

Wat is de Amsterdamse Vragenlijst?
Eén van de onderdelen van het protocol waarmee audiciens nu moeten werken, is een vragenlijst. Deze vragenlijst, ook wel de Amsterdamse Vragenlijst genoemd, geeft inzicht in de “hoorproblemen”.Vragen die in de Amsterdamse Vragenlijst zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld: Kun je het geluid van verschillende muziekinstrumenten onderscheiden? Kun je een tv-presentator alleen aan zijn stem herkennen? Hoor je het wanneer iemand van achteren naar je toe komt lopen?

Wat wordt bedoeld met de vijf categorieën?
Er is een breed scala aan hoortoestellen beschikbaar. Al deze hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf functionele categorieën. Aan de hand van uw audiogrammen en de uitkomst van de door jou ingevulde vragenlijst, weet de audicien in welke categorie je valt. Samen met de audicien ga je nu op zoek naar het hoortoestel binnen deze categorie dat het beste bij je past.

Wat moet ik zelf betalen?
Hoortoestellen worden in 2017 door de zorgverzekeraars voor volwassenen voor 75% vergoed. Zelf betaal je dus 25% van de prijs van het hoortoestel. Voor kinderen geldt deze eigen bijdrage van 25% niet en is de vergoeding 100%.

Dit geldt alleen voor hoortoestellen uit de voor jouw vastgestelde categorie. Soms is een extra vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Dit kun je terugvinden in uw polis.

Hoe zit het met mijn eigen risico?
Het verplichte eigen risico is in 2017 € 385,-. Dit eigen risico wordt besteed voor verschillende zorgkosten, waaronder de aanschaf van hoortoestellen. Dit betekent dat het eigen risico dus bovenop de eigen bijdrage van 25% komt. Daarom is het dus goed om uit te rekenen wat voor jou het meest aantrekkelijk is. Een hoortoestel met vergoeding van je zorgverzekeraar of het zelf aanschaffen van een hoortoestel waarbij je vrij bent in uw toestelkeuze en eventueel een beroep kunt op een fiscale regeling.

Goed nieuws voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die een hoortoestel nodig hebben: er hoeft er vanaf 1 januari 2016 geen eigen bijdrage van 25% meer betaald te worden bij de aanschaf van een hoortoestel. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid bepaald na overleg in de Tweede Kamer. De financiële drempel van de eigen bijdrage bij aanschaf van een hoortoestel voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt daarmee weggenomen.

Moet ik slechthorend zijn aan beide oren voor vergoeding?
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een hoortoestel, moet er een bepaald minimaal gehoorverlies zijn. De drempel voor vergoeding ligt op een gehoorverlies van 35 dB. Voorheen moest je beste oor hieraan voldoen. Tegenwoordig kom je al voor vergoeding in aanmerking wanneer je aan één oor dit gehoorverlies heeft.

Krijg ik andere hoorhulpmiddelen nog vergoed?
Hoorhulpmiddelen anders dan een hoortoestel, worden volgens de nieuwe regeling voor 100% vergoed en in eigendom of in bruikleen verstrekt.

Wanneer krijg ik van mijn zorgverzekeraar een ander hoortoestel?
Voorheen was het zo dat je als slechthorende na 5, 6 of 7 jaar recht had op het vastgestelde maximale vergoedingsbedrag voor een nieuw hoortoestel. Deze termijnvoorwaarde is in de nieuwe situatie komen te vervallen. Je hebt altijd recht op een adequaat hoortoestel, dat passend is bij je gehoorverlies. Als je gehoor bijvoorbeeld vermindert of je functioneringseisen drastisch veranderen, kan het zijn dat het hoortoestel dat je hebt niet meer voldoet en je dus recht heeft op een ander hoortoestel dat is afgestemd op je veranderde situatie.

Kan ik via het UWV nog een aanvullende vergoeding krijgen?
Het UWV verstrekt geen (aanvullende) vergoedingen meer voor hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen die je nodig hebt om je werk goed te kunnen uitvoeren. Of je in aanmerking komt voor een aanvullende vergoeding, wordt bepaald door het nieuwe protocol. Als dat inderdaad het geval is, loopt de vergoeding via de zorgverzekeraar. Een apart traject via het UWV is dus niet meer nodig.

Met welke zorgverzekeraars heeft HoorProfs contracten?
HoorProfs heeft een samenwerking met alle verzekeraars. De audicien kan je hierover informeren.Altijd bij Hoorzorg aan huis

Gratis hoortest
StAr-gecertificeerd audiciens
HoorProfs kwaliteitslabel
Met 140 winkels altijd in de buurt
Vrijblijvende advisering
Gratis proefperiode
Prijstransparantie

Heb je een vraag of wens je meer informatie?

Vul onderstaand formulier in en wij brengen je direct in contact met de dichtstbijzijnde Hoorzorg aan huis professional!

 

© Copyright Hoorzorg aan huis 2021 - alle rechten voorbehouden.